Vestbjerg Gruppes gruppetur
til Rosenholt 17. & 18. november 2018